< Powrót do Media

28 kwietnia 2023

Ruszyła budowa pierwszego Delfina

W czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding pocięto stal na pierwszy z serii dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence) dla polskiej Marynarki Wojennej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceadmirał Jarosław Ziemiański - Inspektor Marynarki Wojennej, komandor Piotr Skóra - szef Szefostwa Techniki Morskiej, Mats Wicksell - dyrektor generalny i szef SAAB Kockums AB, Lars Brännström - zastępca dyrektora generalnego SAAB Kockums AB, Jyrki Kujansuu – prezes SAAB Technologies, Magnus Nelsen – kierownik projektu. Byli obecni także przedstawiciele stoczni z grupy Remontowa Holding, Marynarki Wojennej RP, a także instytucji finansowych i firm bezpośrednio współpracujących przy budowie tych nowoczesnych okrętów.

Rolę głównego wykonawcy pełni spółka SAAB Kockums AB, odpowiedzialna która w listopadzie 2022 roku podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wsparcie logistyczne dwóch tego typu okrętów w ramach programu pod kryptonimem Delfin dla polskiej Marynarki Wojennej. Szwedzka firma odpowiedzialna jest także za integrację zaawansowanych systemów na potrzeby misji wywiadowczych.

W ramach kontraktu Remontowa Shipbuilding zbuduje kompletne jednostki, wyposażone we wszystkie urządzenia i systemy z wyjątkiem systemów zwiadu radioelektronicznego. Przeprowadzi także niezbędne testy, w tym pełny zakres prób dokowych HAT (ang. Harbour Acceptance Tests) i morskich SAT (ang. Sea Acceptance Tests). Następnie dostarczy okręt Szwedom, którzy doposażą go w specjalistyczne systemy wywiadowcze.