< Powrót do Media

23 listopada 2021

Gościliśmy Premiera polskiego rządu

22 listopada 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w stoczniach grupy kapitałowej Remontowa Holding. W siedzibie spółki przywitał go prezes zarządu Adam Ruszkowski.

Najpierw Dostojny Gość spotkał się z zarządem Remontowa Holding oraz przedstawicielami związku zawodowego Solidarność. Następnie zwiedził okręt ORP Albatros - drugi z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. Potem wszedł na pokład promu hybrydowego Salish Heron o napędzie na LNG, przeznaczonego dla kanadyjskiego armatora British Columbia Ferries.

Obydwie te jednostki zbudowała stocznia Remontowa Shipbuilding. Na czas wizyty zostały one zacumowane przy nabrzeżu sąsiadującej z nią Gdańskiej Stoczni Remontowa im. J. Piłsudskiego SA. W tej ostatniej stoczni Premier obejrzał statki z całego świata przy nabrzeżach i w dokach. Wśród nich - remontowany duński prom z napędem wiatrowym, norweski statek offshore przebudowywany do pracy w sektorze offshore wind oraz luksusowy wycieczkowiec ekspedycyjny, przystosowywany w Remontowej do żeglugi w rejonach arktycznych.

Na okręcie ORP Albatros polski polityk obejrzał komorę hiperbaryczną, Bojowe Centrum Informacyjne, pomieszczenia załogi oraz mostek. Po zejściu z okrętu Mateusz Morawiecki przywitał się i chwilę porozmawiał ze stoczniowcami. Na promie zwiedził pokłady samochodowe, przestrzenie pasażerskie, Centralę Manewrowo - Kontrolną oraz sterówkę.

Na koniec, na promie wziął udział w konferencji dla mediów.

- Nasz przemysł okrętowy i portowy walczył po 89. roku z nie zawsze przemyślaną transformacją o przetrwanie. Na szczęście byli ludzie, którzy wierzyli w przemysł morski, a ostatnie lata znaczą drogę dynamicznego rozwoju. W przemyśle stoczniowym zachowało się wiele unikalnych kompetencji. Cieszy mnie to, że budujemy szerokie spektrum różnych statków. Potrzebujemy tego przemysłu! – podkreślił Mateusz Morawiecki.